Városunkban hagyományosan a Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar Fő téri koncertjével kezdődött, majd a Templom dombon, a Szent István szobornál zászlófelvonással, koszorúzással folytatódtak hazánk legnagyobb állami ünnepének helyi eseményei az államalapítás és az államalapító I. (Szent) István király emlékére augusztus 20-án. Az István napi szentmise, majd egy órával később a hivatalos városi ünnepség folytatását jelentő polgármesteri beszéd is a katolikus templom melletti gesztenyés parkban hangzott el, ahol az Új kenyér ünnepéhez kapcsolódó kenyéráldás, majd szeretetvendégség várta a szépszámú résztvevőt. Az ünnepi eseményen Tapolca öt különböző országból érkezett testvértelepülése delegációval képviseltette magát.

 

 

 

 

 

A szabadtéri ünnepi szentmisén Csonka Nándor esperes, plébános arra mutatott rá, hogy amikor Szent István királyt ünnepeljük, benne Jézus Krisztust is ünnepeljük. – Az államalapító király felelősségteljes döntést tudott hozni személyes életére nézve és az Ő népe javára is. A felelősségteljes élet azt jelenti, hogy az ember visszatalál az ő teremtőjéhez. Hiszem, hogy mai nap nem csak a múltat idézi fel számunkra, hanem sokkal inkább a jövőbe tekint, mégpedig egy biztató jövőbe. Az ünnepben erő van, az ünnepben minden ember egyenlőnek érezheti magát, azt hirdeti, hogy van jövőnk, létezik közösségünk egysége. Ezen a napon bármennyire is államalapító, törvényhozó királyunkra, kereszténységünk forrására emlékezünk, Jézus Krisztust is ünnepeljük… A kérdés nem az, hogy sziklára építsünk-e, avagy homokra. A kérdés az, hogy ki számomra a szikla, mi számomra a szikla! Szent István ünnepén éppen erre a kérdésre kapunk egyértelmű választ. Első nagy királyunk számára maga Jézus Krisztus a szikla. Ezt a döntést ünnepeljük ma. Szent István ugyanis nem csak személyes életét érintően döntött, hanem felelősen, országa javára is. Felismerte a sziklát, amelyre építkezni lehet és érdemes, amiben erő, bizonyosság és jövő van- hangsúlyozta Csonka Nándor a krisztusi út követésének erejét, fontosságát és jelentőségét Szent István király személyes életében és országa, illetve a magyarok számára.

 

 

Dobó Zoltán polgármester ünnepi beszédében Szent István intelmei közül, a nyolcadikat, “őseink követését” ajánlotta a jelenlévők figyelmébe. – “A legnagyobb ékesség a királyelődök után járni és a szülőt utánozni.” Miért is fontos ez számunkra? Ennek megértéséhez tekintsünk vissza a múltba. Lássuk meg, hogy legnagyobb erőnk a történelem folyamán az összefogásban volt. Amikor szólított a haza, a kötelesség, akkor Tapolca huszárokkal, honvédekkel és pénzadományokkal állt a nemzet mögé. Világnézetre, származásra való tekintet nélkül együtt tudtunk cselekedni amikor szólított a kötelesség. Amikor emlékművet állítunk, az is a közös akarat eredménye. Ez az összefogás végigkíséri városunk modernkori történelmét… Nem biztos, hogy mindig egyetértettünk mindenben, de amikor össze kellett fogni és létrehozni azt az épített örökséget, amelyet ma magunk körül láthatunk, akkor megtettük azt, felülemelkedve világnézeti és egyéb vitáinkon. Tapolca számára 100 éve és ma is fontos kérdés a helyi egészségügyi ellátás, s benne a kórház ügye. Közadakozásból épült, a város lakossága egy emberként támogatta az ügyet és a közelmúltban egy ismert hazai gyógyszergyár kampányában is bizonyították a kórház iránti elkötelezettségüket a tapolcaiak. Mindent lehet kritikával illetni, a mesterműben is lehet hibát találni, de a szikla, amelyre mi építkezünk nem más, mint a tapolcaiak egymás iránti toleranciája, tisztelete, megbecsülése és szeretete. Aki tapolcai, az csak erre a sziklára építkezhet! Csak így maradhatunk méltók őseinkhez, akik megteremették számunkra a lehetőséget, hogy itt élhessünk. Méltók csak akkor vagyunk hozzájuk, ha azokban a célokban, amelyekért ők az életüket adták, egyet tudunk érteni- fogalmazott a polgármester, aki minden tapolcait arra biztatott, hogy tegyen a városért, keresse az egyetértés és a közösség segítésének lehetőségeit./Töreky L./

 

 

 

Szent István megmutatta a sziklát, amire építkezni lehet  

| hírek, közélet, kultúra |