A napokban elhunyt Németh László művészeti vezető, tapolcai  díszpolgár tiszteletére egy perces néma főhajtás előzte meg a város képviselő-testületének  soros ülését  a polgármesteri hivatal udvari tanácstermében az elmúlt hét pénteken. Később a napirendi pontok mindegyikét megvitatták és elfogadták a képviselők, ezek között elsőként a helyi és a megyei rendőrkapitányságok vezetőinek részletes beszámolóit a város közbiztonsági, közlekedésbiztonsági helyzetéről.

 

Lóránd György tapolcai rendőrkapitány hangsúlyozta, amíg az elmúlt 10-12 évben évről  évre csökkent a helyi bűncselekmények száma, 2021-ben ez a trend megállt, kis mértékben, 3.5 százalékkal  nőttek az elkövetések. A bűncselekmények közül a garázdaságok száma emelkedett több mint 100 százalékkal, 7-ről 15-re (mindegyik elkövetőt eljárás alá tudták vonni). A lakosság szubjektív biztonságérzetét csökkentő esetek ( gyilkosságok, rablások, lakásbetörések, súlyos testi sértések) nem történtek a városban- hangzott el.

 

Középen kék egyenruhában dr. Fellegi Norbert megyei főkapitány, mellette Lóránd György tapolcai rendőrkapitány

 

A kapitány szerint azonban a közlekedés területén nem ilyen jó a helyzet, gyakorlatilag “az utakon káosz van”- fogalmazott. 136 ittas vezetőt füleltek le az elmúlt évben, 3041 fő ellen kellett intézkednie a rendőröknek gyorshajtás miatt, de a kanyarodási szabályok be nem tartása és az elsőbbség meg nem adása is jelentős számban vont maga után rendőri intézkedést… Dr. Fellegi Norbert  megyei főkapitány  szerint, a Tapolcai Rendőrkapitányság összességében jó teljesítményt nyújtott, de a nyomozási eredményességen javítani kell. – Meggyengült a kapitányság bűnügyi szolgálati ága, kevés a tapolcai gyökerekkel rendelkező nyomozó és a bűncselekmények utáni kármegtérülési mutató sem megfelelő, hiszen jogos igénye az állampolgároknak, hogy ne csak megbüntessék az elkövetőt, de az eltulajdonított értékei is megkerüljenek, a kár részben, vagy egészben megtérüljön. A 4.7 százalékos kármegtérülési mutató nem ad okot dicsekvésre- hangsúlyozta a pozitívumok felsorolása mellett a főkapitány. A közlekedésben tapasztalható állapotokat, a balesetek számának drasztikus növekedését  viszont katasztrofálisnak ítélte a főkapitány, azt mondta, az utóbbi években évente 2-3 ezerrel nőtt az utakon közlekedő  gépjárművek száma, amely az emberi felelőtlenséggel együtt vezetett a jelenlegi helyzethez. A rendőrség megyei vezetője ezért felhatalmazást adott a megye rendőreinek, hogy a jövőben a lehető legnagyobb szigorral, a legnagyobb büntetési tételekkel sújtsák a közlekedési vétségek elkövetőit…Számos kérdést intéztek a képviselők Dobó Zoltánhoz és a város alpolgármestereihez a  Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról szóló napirendi pont kapcsán. Szóba került többek között a Malom-tó vízminősége, a Dobó lakótelepi egyházi óvoda létesítésének területi igénye, de a TIAC vezető váltásával összefüggő bankszámla feletti rendelkezés technikai jellegű problémái is. A válaszokat és a napirendi pontot végül egyhangúlag fogadta el a testület. A Cselle-Ház Városüzemeltetési Kft. 2022. évi bérrendezéséhez szükséges működési támogatást a Cselle-Ház Kft. felhalmozási célú támogatása (gépbeszerzés, új temető gondnokok lakás felújítás, gépjármű vásárlás) terhére 7.988.460,- Ft összegben biztosított a város. Horváth Gábor képviselő úgy indokolt: a Cselleház kft rendkívül gazdaságosan működik, például 1775 forint rezsióradíjért dolgozik, 21 ft/négyzetméter áron nyírja a füvet. Jelenleg alternatívát nehéz lenne vele szemben felmutatni, a fizikai állomány megbecsülésére viszont nagy szükség van, a dolgozói állományt meg kell tartani. Döntés született az alsó Malomtó fahídjának újjáépítéséhez szükséges plusz források biztosításról is a költségvetés terhére. A korábbi 8 millió 500 ezer forint kiegészítéseként ( a korábbi kivitelező visszalépett, az újra kiírt közbeszerzésen kapott árajánlat számai alapján) további  4.1 millió forintot szavazott meg a testület). Egy TOP Plusz-os pályázathoz kötődően energetikai felújításon eshet át a jövőben a testület döntésének megfelelően a Wass Albert könyvtár és a Kertvárosi Óvoda Darányi utcai épülete, mindkettőre háztartási méretű napelemes rendszer kerül- szavazták meg a pályázatban korábban tervezettek módosítását a  testület tagjai.  Felhatalmazták Dobó Zoltán polgármestert a képviselők az Egry utca környékén lévő zöldterület hivatalos átadására a tervezett tanuszoda építése céljából a magyar állam javára. Szintén egyhangúlag támogatták a képviselők a helyi járatban működő buszok bérlet és jegyárainak veszteségenyhítést célzó emelését. Eszerint 20 százalékkal kell majd többet fizetnünk a helyi buszozásért 2022. augusztus 1-től. A vonaljegy 300 forint, a havi bérlet 5500, a tanuló- és nyugdíjas havi bérlet pedig 2400 forint lesz augusztustól. Az önkormányzati fenntartásban működő gazdasági társaságok 2021-es beszámolóit és üzleti terveit korábban már megvitatták és elfogadták a bizottságok, ezúttal az önkormányzati képviselők is egyhangúlag támogatták az előterjesztéseket. Döntés született  a Tapolca 3. számú fogorvosi körzet alapellátásai feladatait vállaló fogszakorvossal kötendő megbízási szerződés jóváhagyásáról dr. Bernáth Tibor Csaba fogszakorvossal, aki számára a rendelő kialakításának utolagos támogatására  egyszeri 210ft/fő, azaz 900 ezer forint működési támogatást szavazott meg a testület. Egyebek mellett egy területrendezési terv módosítást is egyhangúlag támogatottak Tapolca város képviselői annak érdekében, hogy  a Sümegre vezető közút mellett megvalósulhasson egy magánberuházású napelemes kiserőmű… A június 24-i testületi ülés teljes terjedelmében a Tapolcai Média facebook oldalán megtekinthető, az előterjesztések, napirendi pontok tartalma a tapolca.hu internetes oldalon elérhető.  /Töreky László/

 

Rendőrségi beszámoló, dráguló helyi tömegközlekedés, plusz forrás a fahídhoz…

| gazdaság, hírek, önkormányzat, politika, rendőrség |