Legutóbbi nyilvános ülését május 27-én tartotta Tapolca Város Képviselő-testülete. A napirendek túlnyomó többségét különösebb viták nélkül fogadták el a képviselők, de számos kérdés, hozzászólás hangzott el a testületi tagok részéről napirenden kívül is.

 

 

A polgármester és alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól szóló beszámolót tárgyalta elsőként a testület. A képviselői kérdések és a polgármesteri, alpolgármesteri válaszok között szóba került a Gyulakeszi úti benzinkút közelmúltbeli lebontásakor elbontott “barokk képoszlop”, a diszeli temetői “fedett szín”  megépítése, az NHSZ-t és a rendőrséget is érintően az illegális szemétlerakás helyi  problémaköre, a Navracsics Tibor miniszterrel, országgyűlési képviselővel folytatott polgármesteri egyeztetések tartalma, a tapolcai körforgalmak aszfaltjának állapota és számos pályázattal kapcsolatos kérdés is elhangzott. A válaszokat követően egyhangúlag elfogadta a testület a napirendi pontban foglaltakat.  A 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása és a költségvetési maradvány felhasználásának elfogadása volt a testület elé került következő előterjesztés. Az elmúlt év költségvetésének összegzése, a város gazdasági helyzetének pontos kimutatása kérdésében nem merültek fel viták, azt ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadták a képviselők. Schönherrné Pokó Ildikó pénzügyi irodavezető beszámolójából kiderült, hogy annak ellenére, hogy 2021-ben a járványhelyzet miatt született törvényi előírásoknak megfelelően az önkormányzatok nem tudtak helyi adókat emelni és a kiadások területén már az árak emelkedésével kellett számolni, a likviditását mindvégig képes volt megőrizni a város önkormányzata, vállalásait teljesíteni tudta. A bevételeket 95 százalékban tudta realizálni az önkormányzat, fejlesztési forrásokhoz pedig mintegy 654 millió forint értékben jutott hozzá. Ezekből a két legnagyobb:  a csapadékvíz elvezetés megoldására és az útrekonstrukcióra fordítható összeg volt. Összesen 1 milliárd 210 millió forint pénzmaradványa keletkezett az önkormányzatnak, melyek azonban kötelezettségekkel terheltek voltak, azok nagy részét 2022-ben megvalósítható feladatokra fordították. Az önkormányzat végül 4 százalékos vagyongyarapodást könyvelhetett el. Összegzésképpen a pénzügyi iroda vezetője elmondta, “a 2021-es év gazdálkodása stabil volt, biztonságos, a vagyont megőrizve és gyarapítva tett eleget a város kötelezettségeinek”. Az önkormányzati tulajdonban lévő helyiségek, üzletek 2022-es bérleti díjáról szóló előterjesztést is egyhangúlag fogadták el a képviselők. Dobó Zoltán elmondta, a jelenlegi  bizonytalan  világgazdasági helyzetben a város ebben a gazdasági évben nem kíván bérleti díjakat emelni, ezzel is támogatva a helyi vállalkozókat. Egyhangúlag megszavazta a testület a TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VE-1 kódszámú, jelenleg benyújtás előtt álló „A tapolcai Városi Piac fejlesztése” elnevezésű pályázat konzorciumi formában történő megvalósítását. A pályázat a piac hátsó részének felújítását, fedetté tételét, téliesítését célozza- hangzott el.  Szintén támogatásukról biztosították  a képviselők a Kertvárosi Óvoda székhelyintézményében az óvodai csoportszám emelését, eszerint hat csoportot indíthat idén az intézmény. A bizottságok korábban kivétel nélkül támogatták, ezúttal négy igen, négy nem és négy  tartózkodás mellett nem kapottelegendő támogatást Pass Sándor alpolgármester delegálása az NHSZ felügyelő bizottságába. Ezzel a napirendi ponttal kapcsolatosan az ülésen nem hangzott el bővebb indoklás, sem érdemi információ. Támogatást kapott a teljes testülettől a 2021-es belső ellenőrzésekről szóló éves jelentés elfogadása, amelynek teljes anyaga, hasonlóan a testületi ülésen előterjesztett egyéb napirendi pontokhoz, a tapolca.hu oldalon olvashatók. Vegyes ügyek keretében számos kérdés és véleményt fogalmaztak meg a képviselők. Többek között szóba került az alsó-malomtó híd felújításának elhúzódása ( a közbeszerzés nyertese nem vállalta a korábban megadott összegért, új közbeszerzést kellett kiírni) , az illegális szemétlerakásból fakadó problémák kezelése ( a polgármester szerint az  rendőrségi hatáskör), a polgármesteri szabadság kiadásának korábban már felmerült kérdése és a Malom-tó meghibásodott szökőkút szivattyújának problémája, sokmilliós pénzügyi vonzatának kérdései is. Az ülést teljes terjedelmében rögzítette a városi televízió, az megtekinthető, visszanézhető a Tapolcai Média facebook oldalán. /tl/

 

Nem emelkednek az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérleti díjai

| hírek, önkormányzat |