A március 21-i nyilvános rendkívüli képviselő-testületi ülésen a tapolcai képviselők túlnyomó többsége három ellenszavazat mellett támogatta a város a TOP- Plusz pályázataihoz kötődő együttműködési megállapodás aláírását a Veszprém Megyei Önkormányzattal. Az ülésre meghívták Dr. Imre László megyei főjegyzőt is, hogy a döntéshozók több és részletesebb információkhoz jussanak, illetve mérlegelhessék, hogy hátrányt, vagy inkább előnyt  jelent-e az együttműködés a város számára. Ezen kívül a képviselők elfogadták a 2022-es városfejlesztési projektek közbeszerzési tervét, a Szivárvány óvoda augusztusi átadását az egyháznak, és egyebek mellett döntés született a Bárdos Lajos Általános Iskola műfüves pályája felújításához szükséges önrész biztosításáról is.

 

 

A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a használati szerződés, az átadás- átvételi megállapodás, valamint a fenntartói jog átadásával kapcsolatos egyéb dokumentumok, nyilatkozatok aláírására a Tapolcai Kertvárosi Óvoda intézményátszervezése, alapító okiratának módosítása tárgyában. A döntés szerint, 2022 augusztusától hivatalosan a Veszprémi Főegyházmegye működtetésébe kerül a Tapolca Kertvárosi Óvoda Szivárvány Tagintézménye. A határozatban foglaltak alapján, a  város önkormányzata az óvodai épületet, a hozzá tartozó közterületet, játszóudvart, valamint a leltár szerinti ingóságokat 2022. augusztus 1. napjától-2025. július 31. napjáig térítésmentesen használatba adja a Veszprémi Főegyházmegye részére a használati szerződés megkötésével- szavazták meg egyhangúlag az illetékes bizottságok, majd a testület tagjai is.

Négy nagyobb, jelentős forrásigényű pályázaton indul a város a Terület- és településfejlesztési Operatív Program Plusz pályázatain a jövőben. Korábban a testületben vita alakult ki arról, hogy vajon érdemes-e a megyei önkormányzattal együttműködési megállapodást kötni a TOP-os projektek előkészítő feladatainak ellátására a pályázati összeg 1 százalékáért, hiszen a pályázatok koordinálására saját apparátussal rendelkezik a város, másrészről a magas pályázati összegekből következő tekintélyes díjazás akkor is jár a megyei önkormányzatnak, ha a tapolcai pályázatok nem nyernek. (A megyei önkormányzat a napokban a város önkormányzatának azon “ajánlatát” is elutasította, hogy projektenként 500 ezer forint értékben maximálják a megyei önkormányzatnak kifizethető összeget.) Dr. Imre László főjegyző meghallgatását és érvelését követően, végül a korábbi elutasító döntést felülbírálva, a szerződés megkötése mellett tette le voksát a testület, nagyobb esélyt látva így a pályázatok sikerére.  A testületből ezúttal hárman,  Dr. Décsey Sándor, Tóth Bálint és Takács Gábor képviselők nemet mondtak az előterjesztésben felvázoltakra, ők továbbra is pénzügyileg kockázatosnak tartják az együttműködés megkötését.

Egyhangúlag elfogadta Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolcai Városgazdálkodási Kft. beszámolóját a fizető parkolók 2021. évi üzemeltetéséről. A fizető parkolóhelyekre vonatkozó 2022. évi bérleti díjat 14.250.000 Ft + Áfa, a fizető parkolóhelyekre vonatkozó 2022. évi takarítási díj mértékét 900.000 Ft + Áfa összegben határozták meg.

Megszavazták a képviselők a Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola udvarán még 2013-ban létesített 924 négyzetméteres műfüves pálya felújításához szükséges forrás közel 1.6 millió forint összegű önrészének biztosítását.

A jövő tervei között szerepel egy Tapolca és Sümeg közötti,  külön nyomvonalon futó kerékpárút létesítése. Tapolca településrendezési eszközei a fent jelölt kerékpárutat nem tartalmazzák, ezért a kapcsolódó  településrendezési eszközök módosításának megkezdését is támogatásról biztosította a képviselő-testület.

Támogatást kapott a képviselőktől a város 2022-es közbeszerzési terve is, amely érinti a hamarosan elinduló útrekonstrukciós és aszfaltozási munkákat,  a Malom-tó és környezete infrastrukturális fejlesztését, Tapolca belterületi csapadékvíz hálózat rekonstrukciójának munkálatait, illetve a Kazinczy téren, a (fűtőmű melletti) közösségi tér korszerűsítését is. /Töreky L./

 

Vitatott, de támogatott pályázati együttműködés a megyei önkormányzattal

| hírek, önkormányzat |