Az évszázadokon át krónikákban megőrzött, vagy éppen szájról-szájra terjedő magyar mese-, rege-,  és mondavilág egy olyan kulturális és nemzeti kincs, amely száműzött erdélyi  írónk munkásságát sem hagyta érintetlenül. A Wass Albert Zenés Irodalmi Emlékestek legújabb előadása ennek, a magyarság hőstörténetét szép irodalmi keretbe foglaló munkásságnak szentelt bő két órát a  Tamási Áron Művelődési Központban, kedden este. Az előadás látványos, kreatív díszletek között zajlott és népes prózai, táncos és zenészgárdát vonultatott fel. Az irodalmi est célja és üzenete egyértelmű volt és a hosszantartó taps sem maradt el. 

 

Az előadás előtti percekben elhangzott, a Mondák, regék, szép emlékek című előadás létrejöttét a Wass Albert Könyvtár és Múzeum által elnyert TOP-os pályázati forrás segítette.

 

Dr. Décsey Sándor igazgató, mint a szervező intézmény vezetője köszönti a 2022-es Wass Albert irodalmi est közönségét

 

Dr. Décsey Sándor igazgató köszöntőjében emlékeztetett, a civil kezdeményezésből létrejött, teltházas előadásokban kiteljesedő  Wass Albert irodalmi emlékesteknek már több, mint tíz éves hagyománya van Tapolcán. – Néhány éve intézményesítettük ezt a programot, hogy a korábbinál magasabb szintre emelhessük. Ez azonban csak technikai előnyöket jelent a produkció számára, hiszen a mai napig az előadások szervezői, összeállítói és előadói  azok, akik elvarázsolnak minket- hangsúlyozta.

 

Fülbemászó rockos dallamok. Fotónkon: Horváth Ferenc (ütőhangszerek), Sinkovics Kristóf (fúvós hangszerek), Horváth Péter szólógitár és Szabó Zsolt (basszusgitár)

 

  Színpadon a történet főszereplői:  Antalóczy Zoltán, Frang Vivien, Ifjú Zalán és Bíró Gergő /fotók:tl/

 

A Wass Albert est rendezője Bertalan Csaba ezúttal egy régi szép gyermekkori emléket idéző irodalmat vett le a polcról.  Közelebbről a magyarság ősi regéit és mondáit, amelyek a műsor forgatókönyve szerint, a szép emlékeken és olvasmányélményeken túl  arra is jók, hogy akaratlanul megszólítsuk vele a jövő nemzedékét, elvetve a nemzeti önbecsülés, a hősi kiállás, a hazaszeretet, az együvé tartozás érzésének magvait a lelkükben. A csodaszarvas legendáját, Hunor és Magor történetét, vagy a legyőzhetetlen hun vezér, Attila király kardjának legendáját. Lehel példáját, aki kürtjével lesújtva bosszulja meg a cselvető ellenség győzelmét.A Szent Korona csodatételei, vagy éppen a szentté avatott László király nemes tettei szép példát adnak arra, hogy a magyarság regéi és mondái, ha nem is tudományos tények, de mindenképpen kulturális értékeket és példaadó, identitást jelentő történelmi örökségek, amelyeket a helyükön kell kezelni.

 

Román Iván (billentyűs hangszer, hegedű), Balikó Laura (hegedű), Király Emőke (hegedű), Májer Edit ének, fuvola) és Nagy Imre (ének) 

 

 

Wass Albert gyönyörű stílusban feldolgozta ezeket az ősi történeteket és kora olvasói kezébe adta. 2022 februárjában, az erdélyi gróf, író, költő nevével fémjelzett tapolcai zenés-irodalmi est létrehozói művészi tánckoreográfiákkal, jó színészi teljesítménnyel, az élőben megszólaló ének és hangszeres zene és nem utolsó sorban kreatív, művészi igénnyel megalkotott mozgóképes díszletvilág segítségével tették szemléletesebbé a romantikusan szép és dicsőséges múlt krónikáit.

 

Antalóczy Zoltán, mint mesélő

 

A Batsányi Táncegyüttes fiataljainak egyik szép koreográfiája

 

Az előadás végén a hálás közönség hosszantartó tapssal köszönte meg a produkciót minden szereplőnek: az irodalmi részleteket tolmácsoló Frang Istvánnak, Havasi Gábornak, Korponai Kittinek, Kovács Melindának és Sárközi Viviennek. A táncos betéteket és művész koreográfiákat a Bán László vezette Batsányi Táncegyüttesnek. A zenekar fülbemászó dalait, profi játékát Nagy Imrének (ének), Májer Editnek (ének, fuvola), Balikó Laurának (hegedű), Király Emőkének (hegedő), Román Ivánnak (billentyűk, hegedű), Horváth Ferencnek (ütőhangszerek), Sinkovics Kristófnak (fúvós hangszerek), Horváth Péternek szólógitár, Szabó Zsoltnak (basszusgitár) és Tánczos Rékának. A fiatal srácoknak, Bíró Gergőnek és Ifjú Zalánnak, édesanyjuknak, Frang Viviennek, a mesélő szerepét Antalóczy Zoltánnak, az összeállítást, a rendezést Bertalan Csabának, a művészi háttérképeket és videókat pedig Vercz Róbertnek és Mayer Richárdnak. A támogatóknak is járt a köszönet,köztük a város önkormányzatának,a Tamási Áron Művelődési Központ dolgozóinak és a Tapolcai Média Kft-nek. /A teljes műsort a Tapolcai Média élőben közvetítette facebook oldalán és jelenleg is megtekinthető ugyanott/Töreky L./

 

Tapolcai zenészek, táncosok, amatőr színészek együtt a színpadon

 

Attila kardja, Emese álma, Lehel kürtje, Szent László legendája… zenében, táncban, versben és prózában

| hírek, kultúra |