Bátorság és hit. E két szóval jellemezte Csonka Nándor plébános Szent István király életművének üzenetét a Tapolcai Nagyboldogasszony Római Katolikus templom melletti gesztenyefás ligetben tartott augusztus 20-i szentmisén, melyet nemzeti ünnepünk hivatalos városi eseményei, Dobó Zoltán polgármester beszéde, kenyérszentelés és szeretetvendégség követett a helyszínen

 

Az államalapításunk évfordulóján szervezett városi események, megemlékezések már a reggeli órákban elkezdődtek, a Fő téren a Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar adott műsort, majd a Templom-dombon, a Szent István szobornál – a Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület katonai hagyományőrzőinek közreműködésével – a város nevében Dobó Zoltán polgármester és dr. Iker Viktória jegyző helyezett el koszorút első nagy királyunk szobránál.

 

 

 

 

– Magyarország fő védőszentjének öröksége egy modern ember életműve. Szent királyunk nem egy múltban élő, de mindenkor jelenlévő, mindannyiunkat megszólító örökséget hagyott ránk: bátorságot és hitet- fogalmazott Szent Istvánról a délután négy órakor kezdődő szentmisén Csonka Nándor plébános.

 

 

A közel egy órás egyházi szertartást a hivatalos állami ünnep eseményei követték. Dobó Zoltán polgármester beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy Szent István és a magyarság rendkívül súlyos árat fizetett a megmaradásért, de az eltelt több mint ezer év igazolta az államalapító királyt.

 

 

– Augusztus 20-át most kétféle módon ünnepeljük. Ünnepeljük egyszer az államalapításunkat, mint egy állami, világi ünnepet és megemlékezünk egy szentről, egy szent királyról, aki életével, munkásságával nem csak nemzetünk létében, de a magyarság hitében is nyomot hagyott. Kell-e, szabad-e ezt a két értéket különválasztanunk, érdemes ezeken vitatkoznunk? – tette fel a kérdést a város polgármestere. Dobó Zoltán a nemzeti ünnepre megújult gesztenyefás ligetről is az együvé tartozást hangsúlyozva ejtett szót. – Látjuk, hogy most e tér valamelyest visszakapta azt a funkcióját, amelyet őseink szántak neki. Vajon azok az emberek, akik ezen a téren dolgoztak az elmúlt két hétben, azok katolikusok, reformátusok, jobboldaliak, vagy baloldaliak voltak, melyik csapatnak szurkoltak? Van-e egyáltalán a felsoroltaknak jelentősége? Kijelenthetem, hogy nincs! Ezt a teret tapolcaiak hozták létre a tapolcaiaknak azért, hogy mindenki  hitet tehessen a mai napon származása és a helyi közösség mellett- mondta a polgármester.

 

 

Az új kenyér ünnepe a Batsányi Táncegyüttes ifjú és felnőtt táncosainak “kenyérátadó bevonulásával”, élményszámba menő produkciójával, a kenyér több felekezet általi megszentelésével folytatódott, majd szeretetvacsorával zárult a helyszínen. /tl/

 

Együvé tartozásunkat hirdeti augusztus 20-a

| hírek, hitélet, közélet |