Emléktábla avatás

Reindl Erzsébet, városunk díszpolgárának kezdeményezésére, Tapolca Város Önkormányzatának támogatásával, emléktáblát avattak az 1956-os forradalom helyi eseményeiben vállalt szerepük miatt bebörtönzött tapolcaiak tiszteletére. A megemlékezés november negyedikén este a Járási Földhivatal épületénél volt, ahol a forradalmi tanács működött. Hangodi László emlékező beszédét követően a koszorúk elhelyezésével emlékeztek azokra, akik itt Tapolcán is tudták, hogy milyen nagy dolog a szabadság.